Pracownia Usług Geodezyjnych
Grzegorz Krahel

tel. kom.: 509 912 185

Nasza oferta

Oferta
Podziały działek

Podziały działek

Podział działki ma na celu wydzielenie z jednej nieruchomości dwóch lub więcej działek stanowiących od tej pory odrębne nieruchomości i osobno oznaczonych w ewidencji gruntów.

Pomiary kontrolne

Wyznaczanie punktów granicznych

Następuję w przypadku gdy granice według stanu prawnego nigdy nie były ustalane, a granice ujawnione w operacie ewidencji gruntów są zgodne z faktycznym stanem władania oraz istnieją jednoznaczne dane pozwalające na określenie tych granic z geodezyjną dokładnością.

Mapy do projektów

Mapy do celów projektowych

Jednym z pierwszych kroków zmierzających do rozpoczęcia budowy domu lub innego obiektu budowlanego jest sporządzenie przez geodetę mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych. Jest to dokument niezbędny w trakcie ubieganiu się o pozwolenie na budowę, przy tworzeniu projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektu zagospodarowania działki (wykorzystywany przez projektanta oraz architekta).

Pomiary wykonawcze

Inwentaryzacje powykonawcze

Sporządzona przez geodetę dokumentacja powykonawcza jest konieczna do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza dostarcza pełnej informacji do wniesienia zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wznawianie granic

Wznawianie znaków granicznych

polega na odnalezieniu – na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów – istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi.

Rozgraniczenia

Rozgraniczenie

Jest to postępowanie mające na celu dokładne ustalenie spornych granic działki, a polega na odtworzeniu przebiegu granicy poprzez ustalenie położenia linii i punktów granicznych, oznaczeniu ich trwałymi znakami na gruncie i sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji.

Wytyczanie budynków

Wytyczanie budynków

Tyczenie jest jedną z podstawowych prac wykonywanych przez geodetów na samym początku budowy. Ma ono za zadanie wskazać położenie obiektu budowlanego w terenie w odniesieniu do położenia innych obiektów.

Obsługa inwestycji

Geodezyjna obsługa inwestycji

Prace geodezyjne związane są z projektowaniem i wykonywaniem pomiarów, obliczeń, przetwarzaniem dokumentacji geodezyjnej w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb inwestora zamawiającego usługę geodety. W trakcie procesu inwestycyjnego inwestor może korzystać z pomocy geodety począwszy od zakupu działki aż po przyjęcie wybudowanego obiektu do użytkowania.

Pracownia Usług Geodezyjnych
Grzegorz Krahel

Pracownia Usług Geodezyjnych Grzegorz Krahel została założona w 1993 roku. Jesteśmy prywatną firmą geodezyjną, wykonujemy pełen asortyment prac geodezyjnych na terenie całego województwa podlaskiego, głównym obszarem naszej działalności w szczególności są powiaty: sokólski,augustowski i sąsiednie. Naszymi kontrahentami są urzędy administracji państwowej i samorządowej, duże przedsiębiorstwa, firmy oraz osoby prywatne. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem pomiarowym, wykwalifikowaną i młoda kadrą oraz wiedzą i doświadczeniem nabytym w ciągu 20 lat prowadzenia działalności. Wszystkie zlecenia realizujemy w jak najkrótszym czasie, wraz z należytą starannością.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!!!

Kilka słów o nas

O Nas

geoportal.gov.pl

Geoportal

Szukasz działki

Geoportal - udostępnia użytkownikom dane i usługi geoprzestrzenne. Umożliwia w szczególności korzystanie z usług wyszukiwania, przeglądania, pobierania i przekształcania danych przestrzenych.

Przejdź do portalu

Siedziba naszej firmy

Dąbrowa Białostocka
ul. Solidarności 1/4
Budynek Urzędu Gminy
Parter pokój nr. 4

Zapraszamy do wizyty w naszym biurze od Poniedziałku do Piątku w godz. 8:00 -15:00

Nasze usługi wykonujemy na najlepszym sprzęcie geodezyjnym

Topcon
Sokkia

Galeria zdjęć

Siedziba

Zobacz galerię

Biuro

Nasze Biuro

1 2 3

warsztaty

Warsztaty z technik pomiarowych Topcon 3D dla budownictwa i geodezji

1 2 3 4

Napisz do nas

Kontakt

Grzegorz Krahel

tel: 85 712 10 32

tel. kom.: 509 912 185